A hála szó szerint megváltoztathatja a szíved és az agyad részecskéit

A tartalmak azért vannak, hogy eltöprengj rajtuk!

Érdekes dolog a hála. A világ bizonyos részein vannak, akik különösen hálásak azért is, ha tiszta ivóvízhez, élelemhez, vagy egy pár használt cipőhöz juthatnak… Mindeközben előfordulhat, hogy másvalakit, akinek mindene megvan, amire csak szüksége lehet az életben panaszkodni látunk…

EBBEN A CIKKBEN:


A háláról bővebben
Hálával kapcsolatos kutatások

Hogyan válik hasznunkra a hála?
Mi a helyzet a szívvel?

  Az érzések képesek változást előidézni!

A háláról bővebben

 

Mindaz amink csak van, valami olyasmi amire korábban vágytunk hogy megszerezzük, csakhogy e mögött azonban az a meggyőződés húzódik meg (különösen igaz ez a nyugati világra), hogy az anyagi javak megszerzése jelenti a boldogság forrását…Ez bizonyos mértékig igaz is lehet, de ez a fajta boldogság csak átmeneti…Az igazság az, hogy a valódi boldogság egy belső munkálkodás eredménye kell, hogy legyen!

Mindez persze nézőpont kérdése, és egy olyan világban, ahol folyamatosan azt éreztetik velünk, hogy valami hiányzik az életünkből, és egyre csak többre és többre vágyunk, nehéz lehet elérni vagy megtapasztalni a valódi boldogságot…Sokan közülünk mindig külső tárgyak felé tekintünk, hogy örömöt és boldogságot tapasztalunk általuk, anélkül hogy valaha is a szükséges belső munkába fognánk, vagy akár csak gondolnánk rá…

Ez egy olyan téma, amelynek fontosságát a tudomány is csak most kezdi el megérteni, ahogyan azt az egyik kaliforniai egyetem Tudatosság Kutató Intézetének kutatása is mutatja. E szerint:

„A hálás hozzáállás megváltoztatja az agy elemi szerkezetét, fenntartja a szürkeállomány normális működését, egészségesebbé és boldogabbá tesz bennünket. Amikor boldogságot érzünk, az kihatással van az egész központi idegrendszerünkre. Békésebbek vagyunk, kevésbé vagyunk érzékenyek a külső hatásokra és sokkal ellenállóbbak is leszünk! Ez egy igazán remek módja annak, hogy saját jól létünkről gondoskodjunk…”

Hálával kapcsolatos kutatások

 

Számos tanulmány kimutatta, hogy azok az emberek, akik rendszeresen számba veszik, hogy milyen áldásokban részesülnek, általában sokkal boldogabbak és kevesebb tartósan lehangolt időszakot élnek át…A Kaliforniai Egyetem egyik tanulmányában a kutatók értelmi bajokkal, meg mindenféle egészségügyi problémákkal küzködő embereket toboroztak, köztük szorongásos és tartósan lehangolt embereket is. A tanulmányban közel 300 felnőtt vett részt, akiket véletlenszerűen három csoportra osztottak.

Minden csoport kapott tanácsadást, de az első csoport azt az utasítást kapta, hogy három héten keresztül minden héten írjon egy hálalevelet egy másik személynek, míg a második csoportot arra kérték, hogy írja le a legmélyebb gondolatait és érzéseit a negatív tapasztalatokkal kapcsolatban. A harmadik csoport nem végzett írásbeli tevékenységet. A kutatók azt találták, hogy azokhoz a résztvevőkhöz képest, akik a negatív tapasztalatokról írtak vagy csak tanácsot kaptak másoktól, azok akik hálalevelet írtak, jelentősen jobb értelmi egészségről számoltak be akár 12 héttel az írási gyakorlat befejezése után…

Ez azt állítja, hogy a hálánk írásbeli rögzítése nem csak az egészséges, jól alkalmazkodó egyének számára lehet hasznos, hanem azok számára is, akik értelmi problémákkal küzdenek. Úgy tűnik, hogy a hála gyakorlása jobb hatással bír, mint ha ezt az érzést kevésé mozgosítjuk önmagunkban…

Korábban Robert A. Emmons folytatott Mike McCullough-val egy tanulmányt, ahol kijelölték a résztvevőket, a három feladat egyikére: a résztvevők minden héten rövid naplót vezettek. Az egyik csoport öt olyan dolgot írt le, amiért hálás volt, ami az elmúlt héten történt, egy másik csoport az előző hét napi gondjait jegyezte fel, amelyek nem tetszettek nekik, a semleges csoportot pedig arra kérték, soroljanak fel öt olyan eseményt vagy körülményt, amely hatással volt rájuk, de nem mondták meg, hogy a pozitív vagy negatív dolgokra összpontosítsanak. Tíz héttel később a hálacsoport résztvevői jobban érezték magukat, és 25 százalékkal boldogabbak voltak, mint a problémás csoport. Kevesebb egészségügyi panaszról számoltak be, és átlagosan 1,5 órával többet mozogtak…


Hogyan válik hasznunkra a hála?

 

A Berkley Egyetem (Kalifornia) kutatóinak sikerült meghatározniuk, hogy a hála milyen hatással lehet az elménkre és a testünkre. Kutatásukból négy olyan felismerést közöltek, ami hozzájárulhat a hála jótékony hatásaihoz:

  • A hála megszabadít minket a mérgező érzelmektől
  • A hála akkor is segít, ha nem osztjuk meg másokkal
  • A hála jótékony hatásaihoz időre és gyakorlásra van szükség
  • A hálának hosszú távú jótékony hatásai vannak az agyra

Az agyra gyakorolt hatás nagyon érdekes. Az egyetem kutatói fMRI szkennert használtak az agy tevőlegességének mérésére, miközben minden egyes csoport résztvevőivel egy úgynevezett „viszonozd a jócselekedetet” feladatot gyakoroltattak. A feladat során a résztvevők pénzt kaptak egy „kedves embertől”. Ennek a személynek csak az volt az egyetlen kérése, hogy a pénzt adják tovább valakinek, ha hálásnak érzik magukat…A kutatók így akartak különbséget tenni azok között a cselekedetek között amelyeket a hála ösztönzött, és azok között amelyeket más érzelmek, mint amilyen a kötelesség, a bűntudat, vagy az hogy éppen mit gondolnak mások. Ez nagyon fontos, ugyanis a hálát nem tudod színlelni, azt ténylegesen érezned kell! Ha nem érzed magad hálásnak, vagy nem gyakorlod a hálát, kevesebb örömöt és boldogságot tapasztalhatsz meg!

Egy olyan világban, ahol az érzelmek fontosságát kevésbé tanítják az iskolákban, és a figyelem inkább a jó jegyek megszerzésére irányul, nem kirívó, ha valakinek nehézségei vannak azzal kapcsolatban, hogy hálásnak érezze magát…Ez különösképpen érthető, ha a nyugati világban nőttél fel, amelyet teljes egészében a fogyasztói kultúra és a versengés hatja át. Egy olyan világban, ahol a kultúra arra ösztökél minket, hogy szüntelenül valaminek a hiányát érezzük, ami miatt egyre többet és többet akarjunk, szükségszerűen ahhoz vezet, hogy versengjünk egymással, ahelyett, hogy együttműködnénk…

A „viszonozd a jócselekedetet” gyakorlatot követően a résztvevőket arra kérték, hogy értékeljék mennyire érezték magukat hálásnak azért a személyért, akitől a pénzt kapták, és mennyire akarták azt viszonozni, azzal, hogy valamilyen jótékony ügyre áldozzák, illetve mennyire éreznék magukat bűnösnek, ha nem segítetnének másokon viszont. Kérdőíveket osztottak ki továbbá, hogy felmérjék, mennyire érezték magukat hálásnak a résztvevők általánosságban. A kutatók a következőket tapasztalták:

„Azt találtuk a résztvevők között, hogy amikor az emberek hálásabbnak érezték magukat, az agyi elevenség különbözött azoktól az esetektől, amikor a bűntudat érzéséhez kapcsolódott…Még pontosabban, azt találtuk, hogy azok az emberek, akik általánosságban hálásabbak voltak, mint a többiek, és több pénzt fordítottak egy jótékonysági ügyre, nagyobb idegi érzékenységet mutatott a középső homloklebenyük (a tanulással és döntéshozatallal kapcsolatos agyterület). Ez arra utal, hogy azok az emberek akik hálásabbnak bizonyultak, nagyobb figyelmet fordítottak arra is, hogy ezt a hálát miként fejezzék ki…

Még érdekesebb módon, amikor összehasonlítottuk azokat a résztvevőket akik hálalevelet írtak, azokkal akik ezt nem tették meg, a hálalevelet írók esetében nagyobb elevenség volt tapasztalható a központi homloklebenyben, mint amikor a hálaérzetet vizsgáltuk. Ez megdöbbentő, mivel ezt a hatást három hónappal a levélírást követően mértük. Ez azt jelenti, hogy pusztán a hálánk kifejezésének hosszú távú hatásai vannak az agyra. Bár ez nem perdöntő bizonyíték, ez a megállapítás arra enged következtetni, hogy a hála gyakorlása segíthet az agyunkat arra edzeni, hogy érzékenyebb legyen, egészen a hála érzetéig elmenően, ami idővel hozzájárulhat az értelmi egészségünk javulásához is.”

Joshua Brown és Joel Wong

 

Mi a helyzet a szívvel?

 

A fentebb ismertetett kutatás és az ezzel kapcsolatban elvégzett munka nagyszerű, de valójában hol tapasztaljuk mindezeket az érzéseket? Világos, hogy nem az agyunk termékeiről van szó, hanem a tudatunkéról, amikor pedig ezeket érezzük, az agyunk válaszol. A kutatók most kezdik el felfedezni, hogy az ilyen tapasztalatok során a szívünk másfajtaképp válaszol…

Tekintélyes és nemzetközi kutatók csoportja, igazán nagyszerű munkát végzett az Szívmatek Intézet keretein belül. Egyik kutatásuk rámutatott arra, hogy amikor egy ember olyan érzelmeket tapasztal, mint a hála, a szerelem, vagy az elismerés, a szív másfajta üzenetet továbbít, ami meghatározza, hogy milyen fajta jelzéseket küld az agy felé! Nem csak ennek köszönhetően, hanem amiatt is mert a szív lüktetése a legnagyobb elektromágneses mezőt hozza létre a testben, az intézet jelentős mennyiségű adatot tudott gyűjteni a folyamatról. Roolin McCraty az intézet igazgatója elmondása szerint:

„Az érzelmi információ valójában ezekbe a mezőkbe van kódolva. Azáltal, hogy megtanuljuk megváltoztatni érzelmeinket, megváltoztatjuk a szív által kisugárzott mágneses mezőkbe kódolt információkat, amelyek hatással lehetnek a körülöttünk levőkre, nemcsak magunkra! Alapvetően és mélyen össze vagyunk kapcsolódva egymással és magával a bolygóval…Az egyik fontos módja annak, hogy a szív beszélni tudjon az agyhoz és befolyásolni tudja azt, az az, amikor a szív koherens ( vagyis megfelelő működés állapota) mintázatát tapasztaljuk az ütemében. Amikor a szív ilyen harmónikus, a test, beleértve az agyat, mindenféle jótékony hatást kezd tapasztalni, többek között a nagyobb fokú értelmi tisztaságot és készséget, beleértve a jobb döntéshozatalt is.”

 

Minden kétséget kizáróan a szív tölti be a legmeghatározóbb szerepet a szervezetben. Régen úgy tanultuk, hogy kizárólag az agyunk végzi az emberi test irányítását, míg a test többi része engedelmesen válaszol a parancsaira. Bár az agy szerepe fontos, ez a tévhit megdőlni látszik…

A Szívmatek Intézet forradalmi eredményeket tárt fel, és további kutatásokat végez a szív és az agy közötti jelentős kapcsolatok terén. A több mint két évtizedes, tudományosan igazolt kutatás vizsgálatai arra szolgálnak, hogy megmagyarázzák, pontosan milyen mértékben befolyásolja a szív mindennapi életünket. A kutatásuk bemutatta, hogy nem csak az agy, hanem a szív maga is egy értelmes rendszer! Ezek a kutatások kifejezetten azt vizsgálják, amikor a szív több információt küld az agyba, mint fordítva, és hogyan teszi azt. Rögzítették többek között azt is, hogy a szív elektromosság tekintetében körülbelül 60-szor élénkebb, mágnesessége pedig akár 5000-szer erősebb, mint az agyé. Ennek tudatában az agy a szívhez viszonyítva gyengébbnek bizonyul…

Az intézet áttörése a szív és az érzelmek közötti kapcsolat új felfogásához vezetett, és felfedi a szív elektromágneses mezejének jelentőségét, amely érzelmi állapotainknak megfelelően változik. Ami a lelki egyensúlyt és egészséget illeti, tanulmányaik nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogyan érzi magát valaki. Minél jobban érzed magad, annál jobb a szív és az agy összhangja, együttműködése. Tanulmányaik szerint, ha negatív érzelmet érzel, a válaszlépés az ellenkezője lesz. Ennek az együttműködésnek a beindításával a szervezet sokkal harmonikusabban képes feladatokat ellátni, azáltal, hogy az egyensúly és tisztaság állapotát teremti meg közben.

Az intézet meghatározta az agyműködéssel összhangban álló szívműködés tökéletes jeleinek pontos mértékét. Ez arra hivatott, hogy tájékoztasson minket arról, hogyan lehet ezt szándékosan előidézni. Szerintük a „valódi alapvető szív-érzések” esetében (amilyenek a hála és az együttérzés), a szív bizonyos jeleket bocsát ki, amit ők koherenciának (megfelelő működésnek) neveznek.

Valójában, a szív jóval több jelet küld az agynak, mint amennyit az agy küld vissza a szívnek! Ami még hihetetlenebb, az az a tény, hogy a szív jelzései (a szívtől az agy felé irányuló jelzések) ténylegesen jelentős hatást gyakorolnak az agy rendeltetésszerű használatára:

,,A kutatási eredmények azt mutatják, hogy ahogy a szív koherenciát gyakoroljuk, szeretetet és együttérzést árasztunk magunkból, a szívünk egy koherens elektromagnetikus hullámot gerjeszt a környező térbe, ami elősegíti a társadalmi koherenciát, legyen az az otthonunk, a munkahelyünk, az osztályterem, vagy az ebédlőasztal. Ahogy egyre több személy sugározza a szív koherenciát, azzal egy olyan energiamezőt hoznak létre, amely megkönnyíti mások számára, hogy szívükkel csatlakozzanak a térhez! Szóval elméletileg lehetséges, hogy megfelelő mennyiségű ember egyéni és társadalmi szintű koherencia teremtése hozzájárulhat egy globális koherencia kivirágzásához…”

Rollin McCraty

Az érzések képesek változást előidézni!

 

Szóval mihez is kezdjünk mindezzel? Miért olyan fontos ez a kutatás? Valóban képes lehet jobbá tenni a világunkat? Íme hogyan vélekednek az intézet kutatói ezekről a kérdésekről:

„Minden egyéni energia hatással van a közösségi környezeti mezőre. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ember érzelmi állapota és szándékai egyfajta energiát hoznak létre, amelyek áthatják ezt a mezőt. A társadalmi problémák bolygó szinten történő szétoszlatásának első lépése az, hogy mindannyiunknak személyesen kell felelősséget vállalnunk saját energiáinkért…Ezt úgy tehetjük meg, ha növeljük személyes harmóniánkat és emeljük a rezgésszámunkat, ami segít abban, hogy tudatosabbá váljunk azokkal a gondolatokkal, érzésekkel és magatartásokkal, amelyekkel nap mint nap táplálkozunk. Minden pillanatban választhatunk: megszívleljük-e energiáink tudatos irányításának jelentőségét vagy sem… Ez a szabad akarat vagy a szabadság összetartó erejének az értelmezése, amely bolygó szinten összekapcsolhat minket még jobban!”

Dr. Deborah Rozman

Összességében az ilyesfajta kutatások azt sugallják, hogy az emberi tudat általában véve kulcsfontosságú összetevője lehet világunk megváltoztatásának. Készült egy tanulmány az izraeli-libanoni háború alatt, az 1980-as években. A Harvard Egyetem két professzora tapasztalt, tudatos jelenlétet (meditációt) gyakorló csoportokat szervezett Jeruzsálembe, Jugoszláviába és az Egyesült Államokba, és arra kérte őket, hogy 27 hónapon keresztül különböző időközönként összpontosítsák figyelmüket a összecsapások területeire. A tanulmány során az erőszak szintje Libanonban 40 és 80 százalék között csökkent minden alkalommal, amikor valamely csoport tudatos jelenlétet (meditációt) gyakorolt éppen. A háború alatt naponta elesettek átlagos száma 12-ről háromra, a háborús sérülések pedig 70 százalékkal csökkentek.

Ez azt mutatja, hogy a tudatnak van hatása! Egy másik nagyszerű példa egy 1993-ban Washingtonban végzett tanulmány, amely az erőszakos cselekmények 18 százalékos csökkenését mutatta ki, amikor 2500 ember tudatosan jelen volt (meditált) egy adott időszakban ezzel a szándékkal.

Jessica Utts kiadott egy tanulmányt, amely kimutatta, hogy a parapszichológiai (kutatja azokat a még ismeretlen, vagy kevéssé ismert határterületeket, amelyek elválasztják egymástól az emberi elme normálisnak tekintett állapotait) kísérletek sokkal komolyabb eredményeket hoztak, mint azok, amelyek azt mutatják, hogy a napi adag aszpirin (láz és fájdalomcsillapító) segít megelőzni a szívrohamokat. Azt is kimutatta, hogy ezek az eredmények sokkal komolyabbak, mint a különféle gyógyszerek, például a vérhigítószerekkel kapcsolatban végzett kutatások.

„Sok éven át dolgoztam olyan kutatókkal, akik nagyon gondos munkát végeztek [a parapszichológiában], beleértve azt az évet is, amelyet teljes munkaidőben az Egyesült Államok kormányának titkosított munkaprogramjával töltöttem, hogy megnézzem, felhasználhatjuk-e ezeket a képességeket hírszerzési információgyűjtésre a hidegháború alatt… A munka végén írtam egy jelentést a Kongresszusnak, amelyben elmondtam, amit még mindig igaznak gondolok…

A megérzést alátámasztó adatok meglehetősen erősek, és széles körben elfogadottak lennének, ha valami hétköznapibbról lenne szó…Mégis, a legtöbb tudós elutasítja e képességek lehetséges valóságát anélkül, hogy valaha is megvizsgálná az adatokat…A másik végletet pedig azok a hívek képviselik, akik meggyőződésüket kizárólag mesékre alapozzák…Megkérdeztem a leleplezőket, hogy van-e olyan mennyiségű adat, amely meggyőzné őket, és általában azt válaszolták, hogy „valószínűleg nincs”… Megkérdeztem, hogy milyen eredeti kutatást olvastak, és többnyire bevallották, hogy nem olvastak ilyet…Most már létezik egy fogalom az áltudományon alapuló következtetésekre, amelyek inkább a hiedelmen alapulnak, mint a tényeken!”

Jessica Utts


Az érzelmek és a tudattal kapcsolatos egyéb tényezők oly módon képesek átalakítani belső világunkat, amit még mindig nem teljesen értünk! Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a tudat hogyan képes ténylegesen átalakítani az anyagi világot, ami elképesztő! Ez igazolja azt az elképzelést, hogy ha meg tudjuk változtatni belső világunkat lelki sebeink begyógyításával, a hála, az együttérzés és a tudatos jelenlét (meditáció) által, és akkor képesek lehetünk békésebbé tenni külső világunkat is!

Arjun Walia nyomán

 

A tartalmakat díjmentesen válogatjuk, fordítjuk és szerkesztjük. Ha tetszett a tartalom, és megteheted, itt bedobhatsz a közösbe, hogy még klasszabb legyen minden:

Üdvözlet!

Iratkozz fel a hírlevelünkre, ha nem szeretnél lemaradni az új tartalmakról: