Menu
Csatlakozz Te is Facebook közösségünkhöz!

Bódhiszattvává válni: 4 fogadalom a megvilágosodás felé vezető úton – 1. rész

Bódhiszattvává válni: 4 fogadalom a megvilágosodás felé vezető úton – 1. rész

Kedves Utazó! Úgy érzed, hogy rendelkezel azzal, ami a Bódhiszattvává váláshoz szükséges? Készen állsz rá, hogy igaz életet élj minden érző lény javára, akkor is, ha nincs igazság, amit szolgálj, és nincsenek mások, akiknek szolgáltass?

Gondolod, hogy képes vagy egy egész hetet együtt tölteni a családoddal úgy, hogy ne kelj ki magadból?

Úgy gondolod, hogy a türelem és együttérzés, amire szert tettél, elegendő lesz ahhoz, hogy ne szippantson magába a dráma örvénye?

De mi a csuda is az a Bódhiszattva és mi a manóért akarna bárki is azzá válni?

A Bódhiszattva szó szerint azt jelenti, "felébredt lény" (Bodhi = ébren, sat = lenni). De mit is jelent ez? Minek ébredt a tudatára?

Hogy annak lássa a valóságot, ami valójában.

Négy fogadalmat tesznek a Bódhiszattvák, amelyek segítségével megtudhatjuk, hogy pontosan mivel is jár ez. Ha mérlegeled őket, akkor talán képet kapsz arról, hogy mit jelent úgy látni a valóságot, ahogy az van. Így cselekedni szerény, de lelkesítő feladat.

1. fogadalom - Az érző lények megszámlálhatatlanok:

Esküszöm, hogy tisztelem és felszabadítom őket

Eljön majd az az idő az életedben, amikor elkezded meglátni a „nagyobb képet". Lehet, hogy kapsz egy kis útmutatást, vagy az életedben felbukkanó válságon keresztül rádöbbensz, hogy nem élhetsz úgy tovább, ahogyan eddig éltél. Vagy szerelmes leszel, vagy hajszál híján menekülsz csak meg a haláltól. És akkor rádöbbensz, hogy talán valamivel többről szól az élet, mint amit addig gondoltál.

Talán a tónál ülve, kémlelve a mérhetetlen kiterjedésű sötétséget, amelyet milliárd milliárd milliárd fénypont pöttyöz be egy este rájössz, hogy egy szikla-golyóbison ücsörögsz, mely valami csoda folytán életre kelt...

Esetleg eltűnődsz, hogy vajon léteznek-e más lények is valahol odakint, akik ugyanúgy belerévednek a sötétségbe saját égboltjuk alatt, és ugyanezen morfondíroznak. Ki tudja, hány másik világ lehet ott, apró lények nyüzsgő sokaságával, akik felébredő lények után vágyakoznak?

(Mellékesen: Hát nem vicces, hogy fejlődésünknek olyan korszakában élünk, amikor még nem tudjuk, hogy ez-e a helyzet? Képzeld el, ahogy a jövőből visszatekintesz a mostani jelenbe, a korra, "amikor még nem tudtuk, hogy létezik más élet az univerzumunkban".)

Amennyire fajunknak tudomása van róla, jóllehet az élet molekulái áthatják a kozmoszt, az élet ténylegesen ritkán fejlődik csak ki. És ahol az élet ki is fejlődik, mint a saját bolygónkon, azoknak az életformáknak az aránya, amelyek tudatos önismeretre képesek, mindenütt elenyészőek. Hét milliárd ember (plusz akárhány delfin), soknak tűnhet, egészen addig, míg be nem lépsz egy nyári erdőbe, és rá nem jössz, hogy könnyen túlszárnyalnak minket a rovarok és más apró lények seregei, akik egy-két négyzetmérföld kiterjedésű vadonban élnek.

Lehet, hogy arra a következtetésre jutsz, hogy, hé, átkozottul szerencsés vagyok, amiért itt élek, ebben a formában, a Földön. Gratulálunk, ha idáig eljutottatok! Akkor már elkezdtétek olyannak látni a dolgokat, mint amilyenek valójában.

Sajnálattal közlöm, hogy a tónál tett felfedezéseid épphogy csak kipattintották Pandóra szelencéjének fedelét. Ha őszinték a felébredésre irányuló törekvéseid (és feltételezzük, hogy igen), akkor rá fogsz jönni, hogy minden válasz és következtetés, amihez eljutsz, valójában még több kérdést vet fel.

Ebben az esetben előfordulhat, hogy elkezdesz azon is eltűnődni, hogy hogyan jöhettek létre azok a feltételek, amelyeknek köszönhetően mindezen csillagok és bolygók, no és persze a te létednek alapjául is szolgáltak. Szerencsédre a fizikusok már megvizsgálták ezeket a kérdéseket ... és olyan következtetésekre jutottak, melyektől előző felismeréseid gyerekjátéknak tűnnek csupán.

Az univerzumunkban egy egész sereg "Goldilocks-feltétel"-nek (élet- vagy zöldzóna) megfelelő hely létezik, ahol lehetséges olyan érző lények kialakulása, mint amilyen te magad is vagy. Például, ha a föld csak egy kicsit is közelebb vagy távolabb volna a Naptól, vagy ha a Nap 20%-al nagyobb vagy kisebb lenne, vagy ha a Napunk egy kettős naprendszer része lenne, akkor folyékony víz (és ebből következően az élet) sem létezne. Ha a bolygónk elliptikus pályája egy kicsivel is excentrikusabbá válna (az az kevésbé kör alakúvá), akkor az évszakok eltérései olyan nagyok lennének, hogy ellehetetlenítené az életet a bolygónkon. A földi élet a legtökéletesebb példája a „megfelelő időben, megfelelő helyen lenni"-nek.

És ez a kozmikus megismerés még ennél is sokkal mélyebbre mutat. Ha az alapvető fizikai erők (gravitáció, elektromágnesesség, erős és gyenge nukleáris erők), amelyek lehetővé teszik az atomok, csillagok, és a te létezésedet is, csak egy icipicit is eltérnének a jelenlegitől (ha csak a százalék egy kis töredékével is), akkor azoknak az atomi részecskéknek a fúziója, melyek a ma ismert érző lényeket alkotják, nem lenne lehetséges. Ha az atomok olyan építőkövei, mint a protonok, akár csak 2%-kal nehezebbek lennének, az atomok szerkezete instabillá válna. Ha a protonokat (valamint az elektronokat és neutronokat) alkotó kvarkok súlya 10%-kal eltérne, akkor (bizonyára kitaláltad) nem lennének atomok, nem lenne szén, és nem lenne lehetősége a világegyetemnek a te szemeddel önmagát szemlélni.

Ha az energia sűrűsége a térben (a "kozmológiai állandó") egy picivel is több vagy kevesebb lenne, akkor az univerzum vagy összeomlott volna a keletkezését követő pillanatokban, vagy olyan sebességgel szóródott volna szét, hogy a csillagok és bolygók kialakulása lehetetlen lett volna. Még Stephen Hawking is, (akitől ezt az információt veszem) csodálkozik a "szerencsés véletlenek eme összejátszásán", ahogy a világegyetem törvényei összehangolódtak, és amely által létrejöhetett az élet.

És amikor azt gondoltad, hogy a nyúl ürege már nem lehet mélyebb...

Az univerzumunk valószínűleg nem az egyetlen. A Föld csak egy apró csepp a saját kozmoszunkban, de a világegyetemünk lehet, hogy csak egy apró cseppje egy elképzelhetetlenül hatalmas multiverzumnak. Ez nem annyira távoli, mint amilyennek hangzik. Sőt, a legújabb kutatások 10 és 500 közé teszik a lehetséges univerzumok számát, melyek fizikai törvényei a miénktől hajszálnyival különbözhetnek, olyan életformáknak adva ezzel otthont, melyeket el sem tudunk képzelni.

És itt vagyunk egy olyan életformában a földön, mely lehetővé teszi, hogy ezen a kérdésen elmélkedjünk.

Ezt értékes emberi életnek hívni, ahogy a tibetiek teszik, enyhe kifejezés.

Az érző lények megszámlálhatatlan sokaságáról szőtt gondolatok ide vezettek, hogy megértsük, milyen hatalmas kiváltság az élet. Annak megértése, hogy milyen szerencsések vagyunk, arra enged következtetni, hogy nem akarjuk elpazarolni ezt a drága kincset könnyelműen, önző céllal; hogy a lehető legteljesebb módon szeretnénk kihasználni ezt az ajándékot. Már lehullottak a fátylak a szemünkről, és elkezdtük annak látni valóságot, amilyen, így segíthetünk másoknak is, hogy lássák, melyik fa takarja el a szemük elől az erdőt.

És ha már idáig eljutottál, rájössz, hogy ez nem igazán választás kérdése, hanem felelősség, amit örömmel elfogadsz.

Fordította: Radó Márti
Forrás:  highexistence.com

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolódó videók

Napfényesség és Áldás | Napi Elemózsia © 2021