Menu
Csatlakozz Te is Facebook közösségünkhöz!

Bolívia törvénybe iktatta a Földanya (emberi) jogait

Bolívia törvénybe iktatta a Földanya (emberi) jogait

A Földanya Törvénnyel Bolívia elsőként egy, a természet tiszteletére és védelmére épülő, új gazdasági és társadalmi modellt vezet be.

Bolívia a világ első országa, amely a természetet átfogó törvényes jogokkal ruházza fel, annak érdekében, hogy megállítsa a klímaváltozást és a természeti világ kizsákmányolását, valamint, hogy a bolíviai nép életminőségét javítsa.

A helyi társadalmi csoportok a politikusokkal egyeztetve megalkották a Földanya Törvényt, amely elismeri minden élőlény jogait, és amely a természeti világot az emberi lényekkel egyenlő jogokkal ruházza fel.

A teljes mértékben jóváhagyott jogszabály biztosítani fogja a Föld jogait: az élethez és a regenerációhoz való jogát, garantálja a biodiverzitás, az élet sokféleségének és a genetikai módosítástól való mentesség jogát, a tiszta vizet, a tiszta levegőt, a rendszerek ökológiai egyensúlyát, az emberi tevékenységből fakadó károk helyreállításának és a szennyezéstől való mentesség jogait.

A jogszabály célja, hogy létrejöhessen a harmónia a Földdel. Központi elemét képezi annak felismerése, hogy a Föld szent, ez a gondolat az őshonos andoki népek világképből ered, amely "Pachamama"-t (azaz a Földanyát) élőlénynek tekinti.

Az eredeti törvény - amelyet 2010 decemberében fogadtak el Bolívia nemzeti kongresszusán, és előkészíti a teljes körű szabályozás menetét –a Földanyát valamennyi élő rendszer és élő organizmus egymással kapcsolatban álló, egymástól kölcsönösen függő és egymást kiegészítő dinamikus és oszthatatlan közösségeként határozza meg; melyek közös sorson osztoznak.

Bolívia kormányát jogilag kötelezik, hogy polgárainak és a természeti világnak a jólétét tartsa szem előtt, olyan politikát dolgozzon ki, amely elősegíti a fenntarthatóságot és ellenőrzése alatt tartja az ipart. A gazdaságnak a természet keretein belül kell működnie, és az ország önfenntartásra törekedjék az energia-és az élelmiszer tekintetében, vegyen át megújuló energiát hasznosító technológiákat, és energiahatékonyságra törekedjék. Az éghajlatváltozás megelőzése a törvény egyik fő célja, mely során az eljövendő generációk számára megőrzik az életet. A kormány kéri a gazdag országokat, segítsenek Bolíviának az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni, mintegy elismerve egyfajta környezeti adósságukat, melynek a magas szén-dioxid-kibocsátást köszönhetik. Bolívia egy 2009-es Oxfam jelentés szerint "különösen sebezhető az éghajlatváltozás hatásaival szemben", a fokozódó szárazság, az olvadó gleccserek és az árvizek matt.

A nemzetközi porondon a kormány jogi kötelessége lesz, hogy támogassa Földanya jogainak elismerését, emellett a béke és minden nukleáris, vegyi és biológiai fegyver megszüntetésének szószólója legyen. A 2009-es bolíviai alkotmány-módosítást követően e törvény a jogrendszer teljes felújításának részét képezi. Ez elmozdulást jelent a nyugati fejlődési modellel szemben egy holisztikus elképzelés felé, amely a Vivir Bien (jól élni) bennszülött fogalmán alapszik.

A törvényjavaslat kimondja: " Jól élni" - a fogyasztás, a viselkedés és a magatartás olyan formájának elfogadását jelenti, amely nem alacsonyítja le a természetet. Szükségünk van arra, hogy etikai és spirituális kapcsolatban legyünk az élettel. A „jól élni" fogalma - az élet kiteljesedését és a kollektív boldogságot tűzi ki célul.

Undarico Pinto, a társadalmi mozgalom vezetője szerint: "Ez átláthatóbbá teszi az ipart. Lehetővé válik, hogy az emberek nemzeti, regionális és helyi szinten szabályozhassák az ipart." A törvényjavaslat alapvető elmozdulást jelent a természet kizsákmányolása terén, az ásványi erőforrásokra "áldás"-ként tekint, és kimondja, hogy a Földanya, "szent, termékeny, és az élet forrása, amely minden élőlényt a méhében táplál és ápol. Állandóan egyensúlyoz, összhangot teremt és kommunikál a világegyetemmel."

Létre kell hozni a Földanya Minisztériumát, hogy elismertessék az új jogokat, és biztosítsák a betartásukat. De a gazdaság jelenleg a természeti erőforrások kivitelén alapul, a külföldi deviza közel egyharmada ebből a forrásból - a bányavállalatoktól – származik, amely körülbelül 300 font évente. Boliviának egyensúlyt kell teremtenie új kötelezettségei mellett és az ipar igényei ellen.

Boliviai esőerdő

A teljes törvény várhatóan a következő néhány hónapban fog megszületni, és nem valószínű, hogy jelentős ellenzői lennének, mivel a „Mozgalom a szocializmus felé" nevű kormányzó pártnak jelentős többsége van a parlamentben. A párt vezetője, Evo Morales elnök elkötelezettségét hangoztatta a 2010 áprilisában Bolíviában ülésező, a Világ Népeinek az éghajlat-változásról tartott konferenciájának megnyitóján.

A Földanya Törvényének tartalma a következő:
  • Jog az élő rendszerek és az azokat támogató természetes folyamatok integritásának fenntartására.
  • Jog a sejtszerkezeti vagy genetikai módosítások elkerülésére.
  • Életciklusok emberi módosítás nélküli folytatásához való jog.
  • Jog a tiszta vízhez.
  • Jog a tiszta a levegőhöz.
  • Az egyensúly fenntartásának joga.
  • Mérgező és radioaktív szennyezéstől mentesség joga.
  • Jog ahhoz, hogy ne zavarják meg az infrastrukturális és fejlesztési projektek, amelyek az ökoszisztémák egyensúlyát felboríthatják, és amelyek veszélyeztetik a helyi lakosok közösségeit.

A törvény hangsúlyozza még a "harmónia" és "béke" értékeit, és "az összes nukleáris, vegyi, biológiai" fegyver eltávolításának szükségességét.

Fordította: Radó Márti
Forrás: naturalhealthwarriors.com

 

Kapcsolódó videók

Napfényesség és Áldás | Napi Elemózsia © 2021