Menu
Csatlakozz Te is Facebook közösségünkhöz!

Önszabályozó organikus Univerzum? (Isteni szuperintelligencia?)

Önszabályozó organikus Univerzum? (Isteni szuperintelligencia?)

A Napi Elemózsia magazin szeptemberi számában a Szakrális Geometria említésre került. De mi is ez tulajdonképpen? A legegyszerűbb megfogalmazása az lehetne: elmélet, mely feltételezi, az Univerzumban rend uralkodik és nem káosz. Leírtuk a matematikai és fizikai állandók fontos szerepét és most irányítsuk a figyelmet a világot jelentő frekvencia óceánra, melyben illuzórikusan a fizikai valóságot az öt érzékszervünkkel tapasztaljuk. Valójában csak az agyunk rendezi az érzékelt vibrációt tárgyakká, egyébként ott nincs más, csak energia és információ hullámzás.

Vegyük most az öröktől fogva létező világ elmélete és a teremtett világ elmélete közül az utóbbit. Tulajdonképpen az összes termésmítosznak és az Ősrobbanás elméletnek is ez felel meg a legjobban. Isten egy nyugvó állapotból - amit vehetünk egy kezdőpontnak - a megnyilvánulatlanból megnyilvánul. Lehet, hogy eddig tévesen értelmeztük a teremtés kifejezést, ezt inkább megnyilvánulásnak lehetne nevezni. A pontból való isteni kiáradás kezdettől fogva szigorú szabályok szerint ment végbe, ez nem káoszszerű Ősrobbanás volt, amiből bármi létrejöhetett, hanem ez a fizika törvényei szerinti folyamat, ami a mai napig is tart. Ez a folyamat állandó fejlődés, nevezhetjük evolúciónak is, de ez nem a Darwini evolúció. A fejlődés kvantumugrásokon keresztül valósul meg akkor, amikor erre elérkezett a megfelelő pillanat. Amikor a kellő feltételek létrejönnek, akkor elérkezett az idő továbblépni a fejlődés útján.

A Szakrális Geometria modellezheti leginkább ezt a folyamatot.

A teremtés 6 napját is jelentik a szakrális geometria első ábrái, melynek kiteljesedése az Élet Virága szimbólum, mely az Univerzum alap mintázata. Ez magában foglal minden csomópontot (nodust), melyből a világ építkezik.

Az alábbi ábrák térbeli gömb alakzatok vetületei a síkban.

jano1

Az Élet Virága az ősi építményeken: itt figyelhetőek meg és eddig csak a beavatottak számára volt mondanivalójuk.

jano2

Egyiptom - Ozirisz templomában Abüdoszban:

jano3

India, Arany templom, Harmandir Sahib:

jano4

Izrael - Maszada:

jano5

Leonardo da Vinci zsenialitását tükrözi, hogy ő is megszerkesztette. Vajon tudta mit jelent?

leonardodavinci floweroflif

Élet Virága, mint szimbólum:

Ő nem más, mint teremtésmátrix. Nagyon ősi szimbólum. A legtökéletesebb mandala. Tökéletesen formázza a világunk felépítését, struktúráját, a teremtés folyamatát az első pillanattól kezdve. Benne rejlik minden belső parancs az Univerzum önszerveződésére. Ezek, a számunkra még nem olvasható kódok vezérlik az Univerzum egészét és az alkotóelemeit is a teremtés pillanatától kezdve.

Milyen következtetéseket vonhatunk le az Élet Virágával kapcsolatban?

Az élet virága egy alap energiamező mintázata. Az energiamezőben csomópontok vannak, vezérlő mintázatok, amelyek felelősek az újabb és újabb megjelenési formákért. Ezt az energiamezőt már sokan felfedezni vélték, nevezték már éternek, morfogenetikus mezőnek, akasha krónikának, mátrixnak is többek között. Létét próbálták bebizonyítani, de éppen a Michelson-Morley kísérlet eredménytelensége nyomán vetették el az éter létezésének elméletét és ez vezetett a speciális relativitáselmélet megalkotásához. Újabban, mióta a kvantumfizika egyre inkább tért hódít, már ismét terítéken van ez a kérdés. Az újabb hipotézisek közül a Holografikus Univerzum modell a legelfogadhatóbb számomra, mert ez nem más, mint az ősi Élet Virága modern változata. Ez eleget tesz Hermész Triszmegisztosz megállapításának is: „Ami fent, úgy lent". Mire gondolok? A hologram legkisebb része is hordozza az eredeti egész információhalmazát.

Érdekességként vessünk csak egy pillantást a sejtosztódás folyamatára!

Akár az Élet Virága folyamatábrája is lehetne!

jano7

Most nézzük Univerzum méretben az Élet Virágát, melyben a kabbala Életfája foglal helyet, amelynek oszlopai nem mások, mint a múlt, jelen és jövő, valamint a szefirák (szintek) az istenitől a földi létig:

jano8

Vegyünk egy kisebb mintát az Élet Virágából és rájövünk, ez rejti a Platóni Testeket is:

jano9

Metatron - Csillag tetraéder - Kocka - Oktaéder - Dodekaéder - Ikozaéder

jano10-2

Valójában Platón előtt Skócia területén élő neolitikus népek készítettek már ilyen alakú ékszereket. Vajon honnan ismerték?

jano11

Nézzünk először a parányi méreteket és tapasztaljuk, bizonyos vírusok szabályos dodekaéder és ikozaéder alakban növekednek.

Kép: a világon eddig felfedezett vírusok közül a legnagyobb a Marseille vírus.

jano12

Ezután tekintsünk meg egy Platóni testet Univerzum méretben. Elcsodálkozunk, hogy Jeffrey Weeks amerikai matematikus által vezetett kutatócsoport a NASA mikrohullámú megfigyeléseket végző műholdja adatai alapján, a háttérsugárzást figyelembe véve, az Univerzumot dodekaéder alkunak találta.

Most nézzük meg, vajon a Platóni testek és a hangfrekvenciák (frekvenciák) között van-e kapcsolat?

A szakirodalom két dokumentált kísérletet említ leginkább, amikor a tiszta zenei hangok a diatonikus skála alapján az un. platóni testek formáit állította elő. Az egyik nevezetes kísérlet Buckminster Fuller mérnök-feltaláló nevéhez fűződik, akinek diákjai egy ballont merítettek festékbe. A tiszta hangok hatására a gömb felszínén az emelkedő hangfrekvencia hatására a festékből geometriai alakzatok, tetraéder, oktaéder, kocka, ikozaéder majd dodekaéder rendeződött.

Dr. Hans Jenny gömb alakú, kolloid részecskéket tartalmazó vízcseppekkel kísérletezett. Hasonlóan a fenti kísérlethez, a hangfrekvencia változtatásával ugyanarra az eredményre jutott, platóni testek formálódtak a vízcseppekben a hanghatásokra.

De vigyázz! A tökéletes eredményt csak abban az esetben kapod, ha ügyelsz a hangolásra!

A nemzetközileg elfogadott szabvány szerint minden zenei mű úgy jelenik meg sok évtizede, hogy az "A" hang 4. oktávja 440hz-re van hangolva a természetes 432 helyett. Ezáltal a skála minden hangja feljebb lett tuningolva az olyan frekvenciákra, amelyik az emberi fül dobhártyájának nem kedves, disszonáns rezgéseket ad. Ezért pl. ha síkfelületen kísérletezel és vasreszeléket szórsz egy dob felszínére, csak akkor alakulnak ki szabályos ábrák a hanghatásra, ha folyamatosan emeled a hangmagasságot, mint egy frekvenciagenerátor. Tudniillik a hangszerek hangolása sajnos nem megfelelő. Ahogy hangszereden játszva haladsz felfelé a skálán és ugrásokkal emeled a hangmagasságot, a vasreszelék nem fog szép mintát kiadni, mert a frekvenciák nem illenek az Univerzum harmóniájába. Gitárral már megpróbálhatod.

Most gondold csak el, milyen megdöbbentően újszerű, ha azt kell elfogadnod, hogy a Föld, amit te úgy érzékelsz, mint egy fizikai valóság, az nem más, mint egy óriási vibráló rezgés-óceán. Felülete egy természetes vevőberendezés, amelyre az éter folyamatosan információ (parancs?) zuhatagot sugároz. A Föld fogadja ezeket a parancsokat. Amikor az anyag bonyolódási folyamata a Földön abba a vevőképes szinkron állapotba kerül, hogy rá tud hangolódni a beérkező parancsokra, akkor óriási változások jöhetnek létre. Például az Ősrobbanás után létrejöttek az egyszerűbb atomszerkezetek a szénatomig. Hosszú ideig fejtörést okozott a tudósoknak, hogyan jöhettek létre a szénnél nagyobb tömegű atomok? Fred Hoyle csillagász–kozmológus jött rá, hogy csak ekkor, az egykori időpillanatban létezett egy szén izotóp, mely elősegítette az anyag további építkeződését (Készen volt az Univerzum az információ fogadására). Ez a pillanat a távoli csillagok kialakulásakor ma is döntő momentum. Ezután folytatódhat az anyag (frekvencia) bonyolódása, mely pl. a naprendszerek kialakulásához vezet. Egyes naprendszerekben a Földhöz hasonló bolygók rezgésszintje az anyag bonyolódása során abba a fázisba jut, amikor az étertől kapott jelet venni tudja és megjelenik az élet, mint a Földön, mely fogadni tudta az információt. Különböző életformák jöttek létre és haltak ki (pl. a dinoszauruszok) a megfelelő időben, a Föld fejlődésének és az éteri utasításoknak megfelelően.

A Föld jelenlegi növény és állatvilága is szép példa erre. A különböző kontinenseken az élővilág azért nem egységes, mert a Föld felszínén az energia és információ mező a különböző kontinenseken más és más. Ezért az éter vezérlőparancsa a legalkalmasabb táplálékláncot indikálja a teljes sokszínűségében a Föld adott vibráció mintázatához.

Kisebb méretben képzeld el az emberi megtermékenyített petesejt osztódási folyamatát. A DNS belső titkos parancsaira a sejtosztódás eljut odáig, hogy a sejthalmaz formát ölt, növekszik. Az anyaméhben a magzat végigéli az egész evolúciót, a hüllő állapotot is beleértve. Születés után az adott parancsra a tejfogak kihullnak és kinő az új fog, bekövetkezik a nemi érés stb. (Amint fent úgy lent)

Most gondold csak el, milyen érdekesek, nagyszerűen szervezettek, óramű pontosságúak ezek az éteri, de nyugodtan mondhatjuk isteni parancsok. A szkeptikusok csak nevetnek az asztrológia „butaságain". De fogadom még soha nem hallgatták meg az interneten elérhető hangfelvételeket, melyeket az űrszondák készítettek. Megrázóan gyönyörű az Uránusz, Jupiter, Szaturnusz, vagy a Föld hallhatóvá tett rádiófrekvenciája. Ahogy a Föld a pályáján halad, rendszeresen találkozik ezekkel a frekvenciákkal. Gondold csak el, milyen változásokat idézett elő a Föld történetében, mikor egy-egy csillagkép előtt elhaladt. Most a Vízöntőn a sor!

Atomrobbantás, génmódosítás.

Itt merül fel az a kérdés, az ember felismeri e, hogy az Univerzum és a Föld vibráció mintázatához alkalmazkodni kell, mert különben pusztulásra ítéli magát! El tudod képzelni, hogy egy nukleáris robbantás mennyire belezavar a rendbe?

Képek:

A növényzet, mint sok-sok mini antenna segíti a Földet az információszerzésben.

Az ember próbálkozása az antennák terén:

jano13

jano14

És akkor néhány növény: (a fény fogadásával együtt minden más információt is összegyűjtenek a Földanya számára.)

jano17

jano15

jano16

A földi bioszféra rendelkezik egy saját frekvenciával, amit Schuman–frekvenciának neveznek, ez 7,83 Hz. Kevesen tudják, az űrhajósok elpusztulnának rövid időn belül, ha egy készülék nem sugározná állandóan ezt a frekvenciát. Ha tönkretesszük a földi bioszférát, megváltozik a frekvencia és ez az emberiségre nézve végzetes következményekkel jár. A növénytakaró pusztításával a Föld finomhangoló berendezését is elveszítjük. Pont azokról a pozitív változásokról maradunk le, amit a Vízöntő közvetítene számunkra.

Antenna nélkül a vevőkészülék nem működik!

 

Kapcsolódó videók

Napfényesség és Áldás | Napi Elemózsia © 2021