Menu
Csatlakozz Te is Facebook közösségünkhöz!

Lélektanács sorozat: Tények és tévhitek a pszichológusokról - 1. rész

Lélektanács sorozat: Tények és tévhitek a pszichológusokról - 1. rész

A médiából szinte zúdul ránk a pszichológusok és a pszichiáterek és különféle alternatív gyógyítók áradata. Könyvek, előadások, tévészereplések árasztanak el minket tömve a fejünket mindenféle okossággal. Nem is beszélve a bulvárpszichológiáról (populáris, emellett felszínes, túl általános, egyszerűsített, sokszor félrevezető tartalmú, szenzációt hajszoló írásművek vagy szellemi termékek), ami nagyon divatos mostanában.

A nagyközönség mégis bizonytalan elképzelésekkel rendelkezik arról, hogy mit is csinálnak ezek a különféle szakemberek.

Manapság egyre több olyan cikk jelenik meg a világhálón, hogy itt az ideje, hogy a pszichológia egy kicsit megrázza magát, hiszen nagyon el van bújva a sok alternatív lehetőség mögött, valamint végre alakuljon egy pszichológusi kamara, ami által kiszűrhetőek lesznek a pszichológiai módszereket hirdető, de diplomával nem rendelkező „sarlatánok".

Mielőtt bővebben kifejtem, mivel is foglalkozik egy pszichológia, fontosnak tartom, hogy magát a pszichológusokat (tapasztalataim alapján) 3 féle csoportba soroljam, valamint szemléltessem milyen is egy jó segítő.

Az első csoportba azok a pszichológusok tartoznak, akik kizárólag a párszáz éve kialakult pszichológia tudománynak az elméleti és a gyakorlati aspektusával foglalkoznak, a pszichológiai kutatások eredményeire támaszkodnak, módszerei pedig pszichológusok által megalkotott eljárások, módszerek. Talán ezeket a szakembereket nevezzük szkeptikus pszichológusnak.

A másik csoport nyitott az alternatív lehetőségekre, irányvonalakra, viszont ő is csak a pszichológia módszereivel dolgozik. A klienseinek a terápia mellett javasol más utakat is a gyógyulás, a fejlődés érdekében pl. természetgyógyászatot stb. Nevezhetjük őket alternatív utakat is támogató pszichológusoknak.

A harmadik, és reményeim szerint egyre bővülő csoport az alternatív módszereket is beépítő pszichológusok csoportja. Az ilyen szakember a munkájában a mind a pszichológia mind más bölcseletek (pl. több ezer éves tanok) eszköztárát is felhasználja. Sőt a pszichológiai módszereit is ezekhez a tanokhoz vezeti vissza.

Egy ilyen szakember nagyon fontosnak tartja az önmunkát, igyekszik saját életével mintát adni a klienseknek, azaz hiteles tanácsadóvá, tanítóvá válni. Ennek a csoportnak a tagjai nagyon különbözhetnek egymástól abban a tekintetben, hogy milyen módszereket alkalmaznak munkájuk során. De abban nagyon hasonlítanak, hogy az eszköztár kiválasztásakor az intuíciójuk, egy magasabb rendű tudatosság nagy szerepet játszik. A klienset is egy tudatos, önmagát folyton alakítani képes lénynek tekinti.

A pszichológián belül először a humanisztikus irányzat tekintette az embert tudatos lénynek, aki képes tenni önmagáért, céljai megvalósításáért, és nem kiszolgáltatott belső (pl. ösztönök, vágyak, félelmek, gének) vagy külső hatásoknak (pl. el nem fogadó környezet, hibás nevelés).

A transzperszonális pszichológia is hasonló alapelveket vall, de kiterjeszti az egyén létezését, és egy nagyobb egész részének tekinti, az egyénen túlmutató jelenségekkel foglalkozik, melyeket fontosnak tart a kiteljesedéshez. Fontosnak tartja az egyik tudatos énrészünk (ego) meghaladását, a találkozást valódi önmagunkkal, az egység érzetét másokkal és a mindenséggel. A hiedelemrendszerek felismerését, és azok tisztítását.

A parapszichológiát a legtöbb (szkeptikus) pszichológus nem ismeri el – a bizonyított, igazolt kutatások ellenére sem – a pszichológiához kapcsolódó tudománynak, így az egyetemen sem tanítják a pszichológia egyik ágazataként. A parapszichológia az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálatát jelenti. Ez speciális tudományág, illetve kutatási irányzat, ami az élőlény és környezete közötti olyan kölcsönhatásokkal foglalkozik, amelyeknek a fizikai hordozója, illetve a közvetítés oksági lánca a tudomány jelenlegi állása szerint ismeretlen. Egy egyszerű meghatározás szerint a parapszichológia olyan jelenségeket vizsgál, amiket (még) nem tudunk fizikailag megmagyarázni. A megmagyarázhatatlanság nem feltétlenül örök érvényű, hiszen a tudomány fejlődése eddig is nagyon sok látszólag megfejthetetlen dologra adott magyarázatot, így egyre több kutatás igazolódik nap mint nap ezen a területen is.

Feltehetjük a kérdést, hogy miben jobb egy pszichológus egy alternatív gyógyászhoz képest?

Erre azt szoktam válaszolni, hogy semmivel sem több, de semmivel sem kevesebb. A módszerek és a segítő személyisége azok az eszközök, amelyek jobbá, vagyis hatékonyabbá tesznek egy közös munkát.

Nekem nagyon sok barátom van, akik nem pszichológusok, mégis sok általam megítélt pszichológia nehézséggel küzdő embernek segítetek már. De ismerek olyan pszichológust is, akinek nem sikerült átvezetni a kliensét a problémáján.

A pszichológus olyan segítő szakember, aki az emberi viselkedés, gondolkodás és érzelmi működés ismereteiben szaktudással rendelkezik, a lelki problémák megoldásában segédkezik, és elsősorban értő odafigyeléssel, empátiával, érzelmi támogatással és elfogadással átszőtt segítő beszélgetések folyamatával segíti a hozzá fordulókat abban, hogy saját problémáikra megoldásokat találjanak.

Mindegy, hogy milyen úton indulsz el, lényeg az, hogy találd szimpatikusnak a segítődet, légy motivált a változásra, nyitott a módszerre, és figyeld meg, hogyan alakul az életed a segítés folyamata által.

Egy dologra nagyon fontos odafigyelni: legyünk nyitottak, de óvakodjuk az álsegítőktől, a kóklerektől, azoktól a „szakemberektől", akik csak a pénztárcának rövidíti meg.

Hogyan lehet ezt kiszűrni? Összeállítottam egy listát, amit érdemes szem előtt tartani. Ők azok a „segítők", akiket érdemes jó messziről elkerülni, sőt tájékoztatni a megfelelő szervet a káros működésükről:

 • Klienseit vadássza, nem azok keresik meg, és kérik fel őt.
 • Annak is segíteni akar, aki nem kéri.
 • Saját nézeteit tartja az egyetlen igaznak.
 • Soha nem ajánl más szakembereket.
 • Nem akarja igazolni végzettségét és nem tud eseteket ismertetni.
 • A saját és nem a kliens tempójában halad.
 • Nem kérdez, hanem tanácsol.
 • Csodamódszereket kínál, nagyon magas árért.
 • Meghatározza, hogy hány kezelés jár garantált eredménnyel.
 • Ítélkezik, becsmérel, büntet, megaláz.
 • Párkapcsolati tanácsadás esetében az egyik fél pártját fogja.
 • Fanatikus, misszionárius vagy éppen önsanyargató.
 • Kinézete általában nagyon bizarr.
 • A hatalmi dráma számos formáját eljátssza.
 • Félelmet kelt az emberekben, vagy ellenkezőleg: azt hirdeti, hogy mindent könnyen, gyorsan és egyszerűen el lehet érni.
 • Kérkedik adottságaival, nagy gyógyítónak tartja és tartatja magát.
 • Élete nem példaértékű, ugyanolyan problémái vannak, mint a klienseinek.
 • Azt mondja, neki nincs egója vagy már rég meghaladta azt.
 • Álszent.
 • Akár évekre magához köti a klienseit, nem segíti elő az önállósodásukat.
 • Szexuális kapcsolatot is kezdeményez a kliensékkel.
 • Azt mondja, ő mindenhez ért, nem vallja be, ha valamire nem tudja a választ.
 • Hosszasan, dagályosan, zűrzavarosan beszél, hogy minél hosszabb ideig irányuljon rá a figyelem.
 • Sokszor agresszív, akaratos.
 • Pszichés zavarai is lehetnek, amelyeket jól kompenzál.
 • Életmódja semmiben nem különbözik a fogyasztói társadalom többi tagjától.
 • Káromkodik, és beszédében nem tükröződnek szellemi tartalmak.
 • Folyton szétszórt, ideges, ingerült, azaz a lelki szétesés jelei mutatkoznak rajta.

Akkor milyen egy jó segítő?

 • Tömören, egyszerűen, érthetően beszél és gondolkodik.
 • Soha nem kelt félelmet, bűntudatot, de nem is lelkesít alaptalanul.
 • A kliens tempójában halad a terápia, de segíthet növelni ezt a tempót.
 • Szakmailag felkészült, felelősségtudattal végzi feladatát.
 • Módszerei sokoldalúak, hatékonyak.
 • Vallja, hogy egy jó módszernél a kliens motivációja még fontosabb.
 • Hisz a szaktudásban, a módszeriben, a kliense gyógyulásában.
 • Saját munkáját becsüli, és ennek alapján, de racionális kereteken belül jelöli meg a szolgáltatásának az árát.
 • Klienseit nem utasítgatja, nem szabja meg, hogy mit csinálhatnak és mit nem. Elmondja véleményét, tanácsot ad, de nem akarja minden áron megmenteni azt, aki még szenvedni akar. Nem sértődik meg, ha nem fogadják el a tanácsát.
 • Klienseit önálló gondolkodásra és cselekvésre tanítja.
 • Kérdéseivel viszi előre a közös munkát.
 • Empatikus, kedves, szereti a klienseit, de nem sajnálja őket.
 • Meghatároz célokat, kereteket, de rugalmas.
 • Akkor segít és tanít, ha kérik, nem rohanja le embertársait esetleges természetfeletti képességeivel és tudásával.
 • Tartózkodik minden hatalmi drámától.
 • Viselkedése asszertív.
 • Megvan a saját irányvonala, de tiszteletben tartja mások felfogását, és nem becsmérli azt.
 • Jó humorérzéke van.
 • Kiegyensúlyozott, magabiztos.
 • Képes igazolni végzettségét, fel tud hozni előző eseteket.
 • Elismeri, hogy ő is ember, neki is vannak hibái és tévedhet. Ha nem tud válaszolni egy kérdésre, bevallja.
 • Nem köti magához tanítványait, hallgatóit. Igyekszik olyan módszereket átadni, amit nélküle is biztonságosan lehet alkalmazni.
 • Tudata, lelke és teste egészséges.
 • Szeme és arca tiszta, sugárzó.
 • Klienseivel való kapcsolataiban határokat jelöl meg, és ahhoz is tartja magát.
 • Nem hirdet olyat, amit bizonyos aspektusból nem tapasztalt meg.
 • Nem hirdeti, hogy aki ezoterikus gondolkodású, annak kötelező szegénynek lennie.
 • Nem dobálózik divatos szlogenekkel.
 • A szeretetről nem előadást tart, hanem folyamatosan, egész lényével mutat ebben példát.
 • Nem hirdeti, hogy bárki, bármit meg tud tanulni, és bárki bármit meg tud gyógyítani, ha elvégzi az ő tanfolyamát, tréningjét.
 • Nem csinál showműsort a terápiája során.
 • Ha valamit tanít, átad, mindig felhívja a figyelmet a visszaélési lehetőségekre és az alapvető erkölcsi normákra.
 • Önzetlenül, olykor ingyen is segít a rászorulókon.
 • Szavai és cselekedetei összhangban vannak, azaz azt éli, amit tanít.
 • Egész életével példát mutat lelki tisztaságból, gerincességből, emberségből, szeretetből, szellemi emelkedésből.

A következő cikkemben részletesen bemutatom, mivel foglakozik egy pszichológus, mi a munkájának a célja, milyen eszköztárral rendelkezik. Azaz mit csinál, és hogy mit NEM csinál egy pszichológus.

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolódó videók

Napfényesség és Áldás | Napi Elemózsia © 2021