Menu
Csatlakozz Te is Facebook közösségünkhöz!

Göncöl Szabadegyetem: A megfőtt béka

Göncöl Szabadegyetem: A megfőtt béka

Mostanában egyre többször hallhatjuk azt a példázatot, amely elsősorban a környezetváltozással járó veszélyeket hivatott megértetni. A „megfőtt béka”-szindróma egy egészen különös biológiai jelenség leírására szolgál: ha egy békát egy tál meleg vízbe helyeznek, azonnal kiugrik abból. Elviselhetetlenül kellemetlennek találja a meleget, és reflexszerűen változtatni akar helyzetén. Ha azonban ugyanazt a békát egy tál hideg vízbe rakják, majd a vizet lassan, fokozatosan melegítik, akkor a béka szinte megfőzhető. Az ok: egyszerűen nem érzékeli a víz hőmérsékletének fokozatos változását.  

A klímaváltozás tényét ma már senki sem tagadja. Korábban, amikor még tenni lehetett volna ellene, a szakértők kincstári optimizmusuktól vezérelve spirituális kóklerségnek tartották azokat az előrejelzéseket, melyek a globális felmelegedést, pontosabban a pólusváltást jelző természeti erők „billegését”, szélsőségek felé való elhajlását jelezték. Mára a helyzet megváltozott. Világossá vált, hogy nem egy lassú, elhúzódó folyamatról van szó, hanem egy gyorsan lefutó, radikális változásról, amelyet talán már a példánkban szereplő béka is észlelne. A változás már nem tizedfokokban, hanem fokokban mérhető. Például, a NOAA (Nemzeti Éghajlati Adatközpont (National Oceanic and Atmospheric Administration) adatai szerint az Egyesült Államokban június 25-től július elsejéig, vagyis néhány nap alatt az időjárás 2171 hőmérsékleti rekordot ért el vagy döntött meg, egész júniusban pedig 3200 időjárási rekord dőlt meg. Ez nem lassú változást jelöl, hanem felfoghatatlanul gyorsat. A természettudósok abban reménykednek, hogy a természeti erők „természetes intelligenciája” hosszú távon kiegyensúlyozza önmagát, ami meg is történne akkor, ha nem emberi beavatkozás eredményeképpen állt volna elő ez a helyzet. Hasonlóképpen, ha az emberi test megbetegszik, akkor ezt a betegséget az immunrendszer képes legyőzni akkor, ha az ember a megbetegítő tényezőket nem produkálja újra és újra.  

A megfőtt béka szindrómát azonban az élet más területein is kiválóan alkalmazhatjuk.  Ismeretes, hogy a stratégiai menedzsment szakirodalmában is használják ezt a szemléletes hasonlatot annak a jelenségnek a leírására, amikor egy vállalat nem figyel oda tudatosan környezetének lassú, észrevétlen változására, nem reagál kellő gyorsasággal a külső tényezők megváltozására, aminek az eredménye az lesz, hogy van egy pont, amely után már késő a korrekciókat végrehajtani.  

Ugyanez igaz az egyes ember élettani folyamatai esetében is. Ha egy testi betegség során az azt kiváltó lelki okokat továbbra is fenntartjuk, akkor eljön az a pont, amely után a betegség gyógyíthatatlanná válik. De ez igaz a fordított helyzetre is: ha a lelki okokat kitartó rendszerességgel és következetesen megszüntetjük, akkor még a legsúlyosabb betegség is gyógyítható állapotba fordul.  

Mindezekből a legfontosabb következtetés talán az, hogy a változások természete szempontjából a kis, apró tetteknek, cselekvéseknek milyen nagy szerepük van.   Az egyes emberi problémák és a nagy természeti folyamatok szempontjából is igaz az, hogy a tudatos gondolkodás és cselekvés apró, egymásra következő lépései nagy változásokat képesek előidézni. De ehhez szükség van egy alapvető belátásra, a hibás folyamatokkal való szembenézésre, amely az elmúlt háromszáz év materialista-kollektivista világképének felülvizsgálatával jár együtt. Erre azonban, úgy tűnik, még nem érett az emberiség. A magasabb szellemi és életelvek helyett továbbra is a testi jólét és a fogyasztás határozza meg a társadalmi mozgásokat, és mindaddig, amíg ez nem változik meg, addig nincs „létalany”, vagyis az a felelősen gondolkodó ember (-típus), amely megváltoztathatná a természetromboló folyamatokat. Pedig nem kellene másként tenni, mint tették pogány őseink ezer esztendővel ezelőtt: a természetet tisztelni mindenekfelett. Vajon mi kell még ahhoz, hogy az egyetlen lehetőségként kínálkozó új világ kialakulásának nihilista kerékkötői belássák a fordulat szükségességét? Hány hőmérsékleti rekord kell ehhez? Vagy bárgyún várjuk, mint a béka, hátha elfogy a gáz az edény alatt?

Írta: Mireisz László

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolódó videók

Napfényesség és Áldás | Napi Elemózsia © 2021